Dansk jernbane ordbog

Hovedspor

Et hovedspor er det eller de spor, der forbinder to nabostationer