Dansk jernbane ordbog

Nyanlæg

Nyanlæg er udførelse af ny banetracé eller udbygning af eksisterende banetracé.