Dansk jernbane ordbog

Underballast

Underballast er betegnelse for den del af et tværprofil, som ligger umiddelbart under ballastlaget. Underballasten består typisk af grus.