Dansk jernbane ordbog

Uroligt spor

Uroligt spor er lokaliteter, hvor der er behov for midlertidige hastighedsnedsættelser eller sporjusteringer flere gange inden for 1 år for at overholde grænseværdierne for sportolerancerne.