Dansk jernbane ordbog

Banegårdsbrev

Et Banegårdsbrev er en post-brevforsendelse som ønskes udleveret på en banegård ved togets ankomst.

Ifølge Postanordn. Nr.367 af den 20. juni 1919 §26 indførtes "Banegaardsbrevene" med virkning fra den 1. juli 1919. Banegaardsbrevene skulle være fuldt frankerede, påskrevet "Banegaardsbrev" og forsynet med et diagonalt kryds. Dette blev 28.3.1929 ændret til tre lodrette streger, så de kunne skelnes fra søndagsbreve, der også skulle markeres med et kryds.

Befordring kunne i starten kun ske med bureauførende tog, men fra 1.10.1933 udvidedes ordningen til alle DSB's tog på nær S-togene. Banegaardsbrevene kunne indleveres på et posthus eller direkte til togføreren. Ved modtagerstationen blev det enten udleveret direkte til adressaten eller henlagt på det nærmeste posthus til senere afhentning.