Stilling Trinbræt [1974-1979]


Stilling Billetsalgssted opførtes sammen med den Jydske længdebane, da denne åbnede den 4. april 1868. Sammen med de "rigtige" stationer i Aarhus og Skanderborg, blev Stilling Billetsalgssted opført som et lille rødt træskur. Togene stoppede kun ved Stilling Billetsalgssted når der var passagerer, der skulle med. Billetsalget blev varetaget fra vogterhus nummer 67 af ledvogteren.

Trods sine beskedne rammer, fik Stilling Billetsalgssted dog den ære at huse Kong Christian den 9. og sit største passagertal nogensinde i 1884, hvor der var militærmanøvrer og tropperevy på Gram Mark og Kong Christian den 9. oprettede sit hovedkvarter i Stilling Billetsalgssted lille rødt træskur.

Revyen var populær underholdning og folk kom langvejs fra for at være tilskuere. I løbet af formiddagen kom der 6.000 mennesker, 15.000 soldater, 394 heste og 100 vogne var med, hvilket krævede 12 særtog, hvor det længste af togene havde 40 vogne og medbragte ca. 1.000 passagerer. Selv eksprestoget standsede i Stilling den dag.

Militærmanøvrer varede i 4 dage, og der var bevilget 80 løse skud pr. mand og 80 skud pr. kanon. Selve revyen foregik i strålende vejr og varede en times tid.

Snart opstod en lille landsby, med mejeri og brugsforening, og til sidst en afholdskro og beboerne begyndte at føle, at det rige opland ikke var tilstrækkeligt betjent med blot et lille billetsalgssted. Beboerne forlangte at der skulle etableres en "rigtig" holdeplads, som indgik med stop i den samlede køreplan. En kreds af egnens beboere i Stilling så store muligheder i en "rigtig" station og oprettede selskabet "Stilling Holdeplads A/S", hvor selskabet opkøbte et stort jordstykke ved det oprindelige billetsalgssted.

I 1884 blev der indgivet et ønske til regering og folketing om etablering af en holdeplads i Stilling. Finansudvalget indstillede ønsket og tinget henviste til indenrigsministeren, som sammen med jernbanebestyrelsen svarede at beboerne selv skulle betale, enten en vis andel i anlægsudgifterne, eller ved stille gratis jord til station og sporudvidelser.

En af egnens folketingsmænd, Jens Busk, var imod men i 1887 fik han forhandlet et kompromis hjem og ved finanslovens 3. behandling samme år blev stillingboernes ønske godkendt og Stillings Billetsalgssted skulle ophøjes til holdeplads, med fast stationsforvalter. Der skulle opføres en ekspeditionsbygning med bolig, vareskur, retirade, brændselsrum og brønd, klokke og telegrafapparat, og et sidespor med signal. Den samlede udgift på 15.100 kroner skulle betales af staten.

Arbejdet blev sat i gang først på foråret i år 1888, hvor der skulle udgraves en temmelig dyb gennemskæring lige ved stationen, og ved hjælp af et lille tipvognsspor og en arbejdsstyrke på 43 mand, foruden kolonnemandskabet, blev arealet jævnet og reguleret. Der blev hentet grus fra Hylke til sporarbejderne, og stabilt grus fra Moselund til kørevejen.

Det lille nyopførte stikspor havde plads til 4-5 vogne. Arealet til den nye stationsbygning blev foræret af Stilling holdeplads A/S, og hen på efteråret påbegyndtes opførelsen af bygningen, et arbejde, der kom til at strakte sig over 8 måneder men den 1. juni 1889 kunne det nye Stilling Billetsalgssted med Sidespor åbnes. I 1896/1997 blev billetsalgsstedet ophøjet til krydsningsstationen, men denne gang betalt DSB.

Da der i årene 1923-1925 skulle anlægges 2. spor på strækningen ud for Stilling Billetsalgssted, blev banen rettet ud og flyttet fra den oprindelige placering (der hvor Alhøjvej går i dag) til banens nye placering, som er det samme sted, som banen går i dag. I forbindelse med flytning af banen, fik Stilling en ny Station, som var en stor og moderne station, der åbnede den 1. september 1924. Stilling Billetsalgssted blev først nedrevet i 1967, da et supermarked skulle opførtes på grunden.

Stilling Station blev nedsat til trinbræt i 1974 og trinbrættet blev nedlagt i 1979.

I 2020 kom der efter ønske fra beboerne i Stilling en indstilling til etablering af et nyt trinbræt. I et svar til Folketingets transportudvalg oplyser Banedanmark nemlig, at projektet med etablering af Stilling Station (trinbræt) i løbet af efteråret 2020 sendes i udbud med henblik på detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenørudbud.

Detailprojektering, entreprenørudbud og indgåelse af entreprenørkontrakt vil foregå i 2021, mens Banedanmarks del af projektet er planlagt til udførelse i foråret 2022.

Skanderborg Kommune vil, oplyser Banedanmark, gøre sin del af projektet færdigt i sommeren 2022.


Stamdata for Stilling Trinbræt [1974-1979]


Byggeår1924
Åbnet1974
Nedlagt1979.05.26
NedrevetEksisterer stadig
StednavneforkortelseIl
Højdeplacering over havet73,4 meter
GPS koordinater56.062984384137465,9.986566293961756


Oversigt over andre stationer fra Stilling

FotoStationens navnBeskrivelse
Stedet er fotograferet Stilling Trinbræt (Il)I et svar til Folketingets transportudvalg oplyser Banedanma...
Stedet er fotograferet Stilling Trinbræt (Il) [1974-1979]Stilling Billetsalgssted opførtes sammen med den Jydske læng...
Stedet er fotograferet Stilling Station (Il) [1924-1974]Stilling Billetsalgssted opførtes sammen med den Jydske læng...
Stedet er fotograferet Stilling Billetsalgssted med Sidespor (Il) [1889-1924]Stilling Billetsalgssted opførtes sammen med den Jydske læng...
Stilling Billetsalgssted (Il) [1868-1889]Stilling Billetsalgssted opførtes sammen med den Jydske læng...Stilling Trinbræt [1974-1979] servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Fredericia-Aarhus DSB 108,51868.10.04I drift


Krak luftfoto 1954 vs 2020 af Stilling Trinbræt [1974-1979]Billede af Stilling Trinbræt [1974-1979]

Billede af Stilling Trinbræt.
Billede af Stilling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. september 2020
Download billede

Billeder af Stilling Trinbræt [1974-1979]

Billede af Stilling Trinbræt.
Billede af Stilling Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Stilling Station - 1958 -
Person: Bygningsnavn: Stilling Station
Sted: Danmark, Jylland, Stilling
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: 13A
Lokalitet: Stilling
Postnummer: 8660
By: Skanderborg
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1958
Note: Id: OD02845_025.tif


Billede af Stilling Trinbræt.
Billede af Stilling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. september 2020
Download billede

Billede af Stilling Trinbræt.
Billede af Stilling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. september 2020
Download billede

Billede af Stilling Trinbræt.
Billede af Stilling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. september 2020
Download billede

Billede af Stilling Trinbræt.
Billede af Stilling Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. september 2020
Download billede

Kort over Stilling Trinbræt [1974-1979]

Historisk kort over Stilling Trinbræt [1974-1979]
Kort over Stilling Trinbræt [1974-1979] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over Stilling Trinbræt [1974-1979]
Kort over Stilling Trinbræt [1974-1979] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over Stilling Trinbræt [1974-1979]
Kort over Stilling Trinbræt [1974-1979] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)

Historisk kort over Stilling Trinbræt [1974-1979]
Kort over Stilling Trinbræt [1974-1979] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)

Historisk kort over Stilling Trinbræt [1974-1979]
Kort over Stilling Trinbræt [1974-1979] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)