Mølleå Trinbræt [1943-1945]


Ravneholm Trinbræt lå nord for Mølleåen og må ikke forveksles med det nuværende Ravnholm Trinbræt, som er placeret 600 meter længere mod sydvest, og først åbnede i 1926 som Lundtofte Trinbræt.

Ravneholm Trinbræt blev etableret helt fra starten af Lyngby-Vedbæk Jernbanes åbning den 25. august 1900. Ravneholm Trinbræt lå ca. 250 meter nord for Mølleåen, og Ravneholm Trinbræt skulle betjene kunderne fra de omkringliggende gårde og huse. Ravneholm Trinbræt var meget sparsomt indrettet og bestod af en lille jordperron med en bænk og et trinbrætsignal.

Ravneholm Trinbræt var anlagt i helt øde terræn på grosserer Alfred Christensens foranledning. Grosserer Alfred Christensens ventede sig meget af sin nye "station", da der kort efter anlæggelsen af Ravneholm Trinbræt, kom et ønske om et omløbsspor med sidespor. Sidesporet kom dog kun til grosserens egen grusgrav, men grosseren mente dog at det ville give mulighed for godstransporter til og fra Ravneholm Trinbræt. Sidesporet ned til grusgraven blev ca. 30 meter langt. Efter nogle år var gruset i Ravnebakken gravet væk, og sidesporet blev herefter næsten ikke benyttet. Fra grusgraven var der igennem årene sendt en del grus og ballast, der dog for den største delens vedkommende gik til Lyngby-Vedbæk Banens vedligeholdelse.

Sidesporet fremstod efter en årrække i dårlig stand, primært på grund af manglende vedligeholdelse, som dog påhvilede grosseren selv. Driftsbestyrer Lorentz Petersen lod sidesporet optage i 1919, da Jægersborg-Nærum Banen stod og manglede skinner, og Den 1. Verdenskrig havde både gjort det dyrt og besværligt at skaffe skinner af en ordentlig kvalitet.

Trods for Ravneholm Trinbræts øde beliggenhed, benyttedes trinbrættet af over 1.000 passagerer årligt, hvor en af forklaringerne er, at beboerne omkring gården Egevang havde lige så langt at gå til Nærum Station som til Ravneholm Trinbræt, hvor de fra Ravneholm Trinbræt kunne spare femøre på billetten, når de skulle til Lyngby. I 1924-1926 var der næsten 3.000 passagerer årligt fra Ravneholm Trinbræt, da bebyggelsen så småt var begyndt at blomstre op omkring Wesselsminde, og der var dukket nogle havedyrkere op i nærheden af trinbrættet.

Godstrafikken på omløbssporet, der kun blev anvendt som læssespor, var primært landbrugsartikler fra Nærumgaard Avlsgaard, men blev senere også brugt af Københavns Renholdningsselskab ved udkørsel af latrin til gården Fruerlunds marker. Latrinudkørsel fra København ophørte helt efter 2. verdenskrig, da myndigheder var blevet klar over hvilken smittefare, der kunne være ved at bruge latrin som gødning til fødevareproduktion. Smittefaren var visse rundorme, samt disses larver, også kaldet Trikiner, som man var blevet klar over var farlige for mennesker.

Ved moderniseringen af sporene på Jægersborg-Nærum Banen i 1932 blev omløbssporet helt fjernet, og den 15. maj 1936 blev Ravneholm Trinbræt nedlagt ved køreplanskiftet. Ravneholm Trinbræt var blevet udkonkurreret af det nye Lundtofte Trinbræt der åbnede den 1. april 1926 og var blevet anlagt ud for et eksisterende stort fabrikskompleks, ca. 600 m sydvest for Ravneholm Trinbræt. Lundtofte Trinbræt havde overtaget hovedparten af passagererne fra Ravneholm Trinbræt inden nedlæggelsen.

Under krigen, hvor offentlig transport var afgørende, blev Ravneholm Trinbræt oprettet igen den 15. marts 1943, men nu med navnet Mølleå Trinbræt. Ved Mølleå Trinbræt kunne togene standse på søndage og helligdage så københavnerne trods krigen fortsat kunne komme på skovtur i Dyrehaven. Den 1. februar 1945 blev Mølleå Trinbræt igen nedlagt, da der kun var kørsel på hverdage pga. mangel på brændstof.

Mølleå Trinbræt genopstod atter i den korte periode mellem den 30. maj 1946 og den 2. juni 1946 i forbindelse med friluftsudstillingen "Friluftsliv" langs Mølleåen, hvor det tidligere Mølleå Trinbræt blev til endestationen for 12 dagligt togpar. Der blev anbragt et skur med telefon og billetsalg, og når vejret var godt, kom der rigtig mange passagerer.

I 1950/1951 forlagdes sporet på Jægersborg-Nærum Banen i anledning af den nye "grøn sti nr. 11", der skulle føres under banen lidt nord for det nedlagte Mølleå Trinbræt. Viadukten kom til at koste Jægersborg-Nærum Banen den nette sum af 32.000 kr., og det nye spor blev ved samme lejlighed retablerede i stenballast.


Stamdata for Mølleå Trinbræt [1943-1945]


Andre navne og stavemåderRavneholm og Mølleå
Byggeår1900
Åbnet1943.03.15
Nedlagt1945.02.01
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseRvh
Højdeplacering over havet18,7 meter
GPS koordinater55.806087049691065,12.525602756647189


Oversigt over andre stationer fra Mølleå

FotoStationens navnBeskrivelse
Stedet er fotograferet Mølleå Trinbræt (Rvh)Ravneholm Trinbræt lå nord for Mølleåen og må ikke forveksle...
Stedet er fotograferet Mølleå Trinbræt (Rvh) [1943-1945]Ravneholm Trinbræt lå nord for Mølleåen og må ikke forveksle...
Stedet er fotograferet Ravneholm Trinbræt (Rvh) [1900-1936]Ravneholm Trinbræt lå nord for Mølleåen og må ikke forveksle...


Krak luftfoto 1954 vs 2020 af Mølleå Trinbræt [1943-1945]Billede af Mølleå Trinbræt [1943-1945]

Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. juli 2022
Download billede

Video fra Mølleå Trinbræt [1943-1945]

Video af tog ud for det nedlagte Mølleå Trinbræt.
Kilde: Jacob Laursen - Dato: den 30. juli 2023


Billeder af Mølleå Trinbræt [1943-1945]

Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. juli 2023
Download billede

Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. juli 2023
Download billede

Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. juli 2022
Download billede

Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. juli 2022
Download billede

Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Billede af Mølleå Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Mølleå Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. juli 2022
Download billede

Billede af tog ud for det nedlagte Mølleå Trinbræt.
Billede af tog ud for det nedlagte Mølleå Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. juli 2022
Download billede

Kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945]

Historisk kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945]
Kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945]
Kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)

Historisk kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945]
Kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)

Historisk kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945]
Kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)

Historisk kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945]
Kort over Mølleå Trinbræt [1943-1945] - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)