Dansk jernbanehistorie gennem billeder og data


Lindet Station.
Lindet Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2006.10.08


Formålet med dette web-site er at give et historisk tilbageblik over de forskellige baner i Danmark, hvor fokus i starten er de nedlagte baner i provinsen. Siden vil primært beskrive banerne - deres forløb, stationer, historie og tekniske data.

Vores fokus er i første omgang at beskrive banernes historie kort og lave en fotoreportage over resterne af banernes forløb - værende stationer, holdepladser stoppesteder (trinbræt) m.v.

Vi er meget interesseret i af få henvendelser fra personer, som har billeder eller andet materiale i form af beretninger, anekdoter eller faktuelle informationer (data), som kan styrke siderne her.

Den danske jernbanehistorie startede for ca. 150 år siden med den 108 km. lange jernbane Kiel Altona med anlæggelse i 1844. Da det var den første og ikke København - Roskilde banen i 1847, skyldes at Danmark på dette tidspunkt også inkluderede det nordligste Tyskland.

De små lokalbaner havde stor betydning for de lokalsamfund de betjente, og der var stor interesse i at få bane igennem ens eget område - hvilket også fik den sideeffekt at nogle baner kom til at sno sig meget eller blev lagt i øde opland. Lindet station (billedet for oven) stammer fra Maribo Torrig banen (MTB) som er en af de mindre heldige baner, der snoede sig meget gennem et tyndt opland, og derfor kun fik en levetid på 17 år.

De danske baners succes toppe i 1920'erne (målt på banekilometer) og fik stor betydning befordringsmæssigt under de to verdenskrige. Jernbaneeventyret stoppede for mange af de små lokalbaner i 1960'erne hvor de blev lukket på stribe. Her var de udkonkurreret af busser, lastbiler og personbilismen.

Med mindre andet er angivet, kan alt materiale på disse sider frit benyttes.

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44